Zaklad Opiekunczo-Leczniczy
    SP ZOZ LESNA USTRON w Tucznie
    ul. Staszica 5
    78-640 Tuczno


    tel (067) 25 93 004 lub 25 93 130
    fax (067) 25 93 004 wew. 14
    e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl