Zakad Opiekuczo-Leczniczy
SP ZOZ LESNA USTRO w Tucznie
ul. Staszica 5
78-640 Tuczno


tel (067) 25 93 004 lub 25 93 130
fax (067) 25 93 004 wew. 14
e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl
Konto bankowe:
PEKAO S.A. I/O Wacz 83 1240 3712 1111 0000 4365 5126


Oddzia opiekuczo - leczniczy
w sprawie przyjcia (067) 25 93 004 wew. 20
I pitro dyurka pielgniarek (067) 25 93 004 wew. 23
II pitro dyurka pielgniarek (067) 25 93 004 wew. 22

Rehabilitacja (067) 25 93 004 wew. 18