Zakad Opiekuczo-Leczniczy SP ZOZ w Tucznie  ma wieloletni tradycj w leczeniu i rehabilitacji chorb ukadu krenia i dysfunkcji narzdw ruchu. Zakad znajduje sie na terenie Pojezierza Waeckiego w granicach Drawieskiego Parku Narodowego. Istotny element terapii stanowi mikroklimat Tuczna. Lasy szpilkowe z przewag sosnowych, topole, brzozy, czarny bez i wiele innych gatunkw rolin wydzielaj do powietrza glikozydy, terpeny, fitoncydy itp. Substancje te tworz aerozol wywierajcy korzystne dziaanie na bon luzow drg oddechowych. W okolicach Tuczna znajduje si wiele szlakw turystycznych znajdujcych si w granicach Drawieskiego Parku Narodowego.

 

Orodek pooony jest w pobliu jeziora w otoczeniu o obfitym rnorodnym zalesieniu. Zakad skada si z oddziau opiekuczo-pielgnacyjnego oraz wydzielonej czci mieszkalnej dla osb przebywajcych w ramach turnusw turystycznych oraz profilaktyczno-leczniczych. Cz mieszkalna mieszczca si na III pitrze jest cakowicie oddzielona od czci pielgnacyjno-opiekuczej zakadu (osobne wejcie, wjazd wind). Na tym pitrze znajduj si: stoowka, sala tv, sala konferencyjna (moliwo organizacji wieczorkw tanecznych) oraz kawiarnia na tarasie.
Dysponujemy 20 miejscami w pokojach 1, 2 i 3 osobowych. Posiadamy rwnie wasny parking. Moliwo korzystania z boiska sportowego, kpieliska i jazdy konnej.

Uczestnicy ww. turnusw maj zapewnion: opiek lekarsk, diet dostosowan do rodzaju schorze, opiek kierownika turnusu (organizacja czasu wolnego- wycieczki, wieczorki taneczne, ogniska itd).

W czci pielgnacyjno-opiekuczej Zakadu udzielamy caodobowych stacjonarnych wiadcze zdrowotnych, ktre obejmuj swoim zakresem pielgnacj, opiek pielgniarsk, lekarsk i rehabilitacj osb nie wymagajcych hospitalizacji oraz zapewniamy im kontynuacj leczenia farmakologicznego, wyywienie, zakwaterowanie, leki, rodki opatrunkowe i higieniczne oraz zabiegi rehabilitacyjne (rodzaj i zakres zabiegw zaleny od schorzenia) 
Zakwaterowanie w czci pielgnacyjno-opiekuczej na I i II pitrze Zakadu w salach 1,3,4 osobowych. Na I i II pitro dojazd wind. W tej czci Zakadu znajduje si sala telewizyjna. Winda, azienki i toalety przystosowane s dla osb niepenosprawnych. W budynku brak barier architektonicznych uniemoliwiajcych poruszanie si osobom niepenosprawnym.

 

wiadczenia w czci pielgnacyjno-opiekuczej Zakadu udzielane s w ramach limitw (69 ek) wynikajcych z podpisanych umw z Zachodniopomorskim Oddziaem Wojewdzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza placwka przyjmuje pacjentw w czci pielgnacyjno-opiekuczej Zakadu rwnie w ramach penej odpatnoci za udzielane wiadczenia zdrowotne (18 ek). Koszt pobytu niezalenie od terminu wynosi 55 z za dzie.
Naszymi atutami s: doskonale wyposaony zakad rehabilitacji, szeroki zakres zabiegw z dziedziny kinezyterapii, elektroterapii, hydroterapii oraz fototerapii, bogato wyposaone zaplecze diagnostyczne (pracownie: radiologiczne, EKG, labolatorium analityczne), yczliwa, rodzinna atmosfera pobytu, doskonae warunki sanitarne, unikalny klimat, zaangaowany personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych.  
Zapewniamy  zabiegi w zakresie:
- fizykoterapii,
- fototerapii,
- hydroterapii,
- magnetoterapii,
- laseroterapii,
- inhalacji,
- masau itd.
Zakad specjalizuje sie w rehabilitacji schorze:
- ukadu oddechowego,
- ukadu krenia,
- narzdu ruchu,
- neurologicznych i reumatycznych.