TUCZNO I OKOLICE.
Tuczno to miasto lece na Pojezierzu Waeckim, w pagrkowatej okolicy nad trzema jeziorami poczonymi rzek Runic: Tuczno -od zachodu, Zamkowym -po srodku i Liptowskim -od wschodu. Gmina zajmuje 249,9 km2 powierzchni, w tym miasto 9,82 km2. Zamieszkuje je ok. 5480 osb, z czego 2090 przypada na miasto.Gmina ma charakter rolniczy, o czym wiadczy struktura powierzchni: lasy- 11066 ha, wody stojce- 329 ha, wody pynce- 916 ha, uytki rolne- 10708 ha, inne- 1971 ha.
Miasto Tuczno ze wzgldu na walory rodowiskowe naley do najciekawszych miejscowoci turystycznych w byym wojewdztwie pilskim. Liczne jeziora, lasy, bogactwo fauny i flory decyduj o rekreacyjno - wypoczynkowym charakterze Tuczna i okolic.


WALORY I ATRAKCJE TURYSTYCZNE
W obrbie gminy znajduj si 2 z 21 rezerwatw lecych w granicach utworzonego w 1990r. Drawieskiego  Parku Narodowego. S to jezioro Godne, i jezioro Sicienko, gdzie wystpuje jeden z najcenniejszych gatunkw rolin chamedafne pnocna. Na terenie gminy znajduje si 30 jezior. Faun reprezentuje 30 gatunkw ssakw i okoo 150 gatunkw ptakw. Pojawiaj si tu bieliki, puchacze, bociany szare, kormorany. Niewtpliw atrakcje stanowi bobry oraz jenoty. Jezioro Byty Wielki - rejon tego jeziora (rwnie zlewnie rzek Drawy i Pocicznej) naley do obszaru o najlepiej na Pomorzu Zachodnim zachowanych warunkach naturalnych. Charakterystyczn cech tego obszaru s liczne rynny polodowcowe. 

ARCHITEKTURA
Zamek gotycko - renesansowy Wedlw - Tuczyskich, wzniesiony na miejscu dawnego grodu pomorskiego. Od poudnia zachowa si fragment fosy. Zbudowany na planie podkowy. Skrzydo wschodnie, najstarsze, podpiwniczone konstrukcj kolebkow z ceg gotyck czci pnocnej. W elewacji tej w ukadzie blokowym zwracaj uwag XVI - wieczne przyokienne ornamenty okuciowe z piaskowca oraz sgraffiot. Skrzydo to bdce pozostaoci pierwszego zamku gotyckiego wzniesione zostao przez Ludwika Wedla w 1338 roku. Zamek otoczony by murem obronnym. W latach 1608-31 dobudowanoskrzyda poudniowe i zachodnie. Obecny wygld zachowa wiele z ostatniej przebudowy dokonanej w 1846 r.

Koci jest budow halow picioprzsow ze sklepieniem gwiadzistym wspartym na czterech parach omiobocznych filarw. Znamienn cech wntrza jest poczenie bogatego wystroju barokowego z XX- wiecznymi polichromiami o szlachetnej chodnej kolorystyce. Kontrowersyjne s wszystkie wersje dotyczce czasu budowy obiektu. Najczciej spotykan w licznych opracowaniach dat jest rok 1522. Z zewntrz jak i wewntrz zauwaa si liczne lady przebudowy po poarach. W 1636 r. zawalia si wiea, w 1834 r. spony dachy. Na bogat architektur z okresu baroku skadaj si: otarz, organy, ambona, dzwony, rzeby figuralne. Wikszo dzie malarskich pochodzi z 1663 roku.

Zabytkiem urbanistycznym jest siatka ulic w zachodniej czci miasta upamitniajca jego plan z pocztku XIV w.

Kapliczka w. Jerzego umiejscowiona na wzgrzu na poudniowym kracu miasta datujca si z poowy XVII wieku.

Przykadem architektury fortyfikacyjnej, nalecych do rubiey obronnej Wau Pomorskiego jest kompleks schronw specjalnego przeznaczenia, rozbudowany w latach 1922-1939 prezentujcy typ fortu rozproszonego. Ruiny tego fortu znajduj si na Grze Wisielczej (151 m n.p.m.).

Strzaliny- koci drewniany szachulcowy zbudowany na planie picioboku z 1740r. We wntrzu pnobarokowy otarz z XVIIIw. i obraz NMP z 1806r.

Zdbowo- kociek szachulcowy wzniesiony w 1819r. z fundacji Onufrego Grabowskiego, otarz XVII - wieczny z obrazem w. Jzefa i w. Trjcy z 1818r., ambona z wizerunkami 4 ewangelistw i konfesjona z drugiej poowy XVIIw., wiecznik ufundowany przez Johana i Ann Teske z 1852r.

Martew- koci szachulcowy z 1680r. z barokowym otarzem z XVIIw., krucyfiks gotycki z drugiej poowy XVIw., komplet cynowych lichtar

XVIII-wieczny dom
zwany kuri, stojcy po lewej stronie bramy wjazdowej do zamku.

Lubiesz koci zbudowany z gazw granitowych, zamieniony w 1657r. przez Szwedw w twierdz.SZLAKI TURYSTYCZNE
Szlak czerwony biegncy gwn lini Wau Pomorskiego, tj. Nakielno-Zdobowo-Tuczno, o dugoci 15 km oraz Tuczno-Martew-Czopa - 19km.
Szlak zielony Tuczno-Martew-Czopa-elichowo, 32 km. 

TUTAJ znajdziesz mapk Tuczna i okolic!