Zalaczniki:
1. SWZ
2. Umowa
3. Oferta
4. zalacznik nr 2
5. zalacznik nr 3
6. zalacznik nr 4
Zalaczniki:
1. Umowa
2. Formularz
3. zalacznik nr 2
4. zalacznik nr 3
5. zalacznik nr 4
6. SWZ
7. Informacja o ofertach
8. Wyniki przetargu
Zalaczniki:
1. SWZ
2. Umowa
3. Formularz
4. zalacznik nr 2
5. zalacznik nr 3
6. zalacznik nr 4
7. Komunikat nr 1
8. Komunikat nr 2
9. Komunikat nr 3
10. Komunikat nr 4
11. Komunikat nr 5
12. Komunikat nr 6
13. Informacja o ofertach
14. Komunikat z otwarcia ofert
15. Komunikat o wyborze ofert
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa warzywa
3. Umowa ziemniaki
4. Umowa jaja
5. Komunikat nr 1
6. Komunikat nr 2
7. Komunikat nr 3

Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2